چیدمان بیرینگ ها چیست؟

چیدمان بیرینگ ها در یک جزء دورانی ماشین نظیر شفت عموما نیاز به دو بیرینگ جهت نگه داشتن و ثابت کردن محوری و شعاعی اجزای دورانی نسبت به پوسته ثابت ماشین دارد. وابسته به نوع کاربرد، بار، دقت حرکتی مورد نیاز و هزینه ها، چیدمان بیرینگ ها ممکن است به صورت های زیر باشد:

 • چیدمان بیرینگ های ثابت و شناور
 • چیدمان بیرینگ های قابل تنظیم
 • چیدمان بیرینگ شناور

چیدمان های شامل یک بیرینگ که بار محوری، شعاعی و ممان را تحمل می کنند نظیر اتصالات مفصلی (Articulated Joint) در این مقاله مورد بحث قرار نمی گیرند.

چیدمان بیرینگ های ثابت و شناور

بیرینگ ثابت در یک انتهای شفت علاوه بر تحمل وزن شفت، شفت را در جهت محوری از دو طرف ثابت نگه می دارد. بنابراین این بیرینگ باید در محل خود بر روی شفت و نشیمنگاه ثابت شود.بیرینگ های مناسب برای این موقعیت شامل بیرینگ های شعاعی است که می توانند بار ترکیبی را تحمل کنند، نظیر بلبیرینگ شیار عمیق، بلبیرینگ تماس زاویه ای دوردیفه یا یک ردیفه جفت شده،بلبیرینگ خودتنطیم، رولر بیرینگ کروی و رولربیرینگ مخروطی جفت شده.

ترکیب یک بیرینگ شعاعی که می تواند فقط بار شعاعی را تحمل کند، نظیر رولربیرینگ استوانه ای با یک رینگ بدون لبه، با یک بلبیرینگ شیارعمیق، بلبیرینگ چهار نقطه تماس و یا یک بیرینگ کف گرد دوطرفه تیز می تواند برای موقعیت ثابت بکار برده شود. در این شرایط بیرینگ دوم که شفت را در جهت محوری از دو طرف ثابت می کند، باید با انطباق لق در نشیمنگاه نصب شود.

بیرینگ شناور یا غیرثابت در انتهای دیگر شفت فقط وزن شفت را حمل می کند.همچنین این بیرینگ باید اجازه حرکت محوری را به شفت بدهد تا در صورتی که براثر انبساط حرارتی طول شفت تغییر کرد، تنش های ناخواسته اضافی در بیرنگ ها ایجاد نشود. جابجایی محوری می تواند برای رولربیرینگ های سوزنی، رولربیرینگ های استوانه ای در طرح های N و  NU و رولربیرینگ های توریدال  CARB در داخل بیرینگ، و یا بین یکی از رینگ های بیرینگ و نشمینگاه آن انجام پذیرد.از ترکیب های مرسوم برای چیدمان بیرینگ های ثابت/شناور، ترکیب هایی که بیشترین کاربرد را دارند در زیر شرح داده شده اند .

برای چیدمان ها با سفتی زیاد، در شرایطی که جابجایی محوری بدون اصطکاک لازم باشد ترکیب های زیر ممکن است استفاده شوند:

 • بلبیرینگ شیارعمیق / رولربیرینگ استوانه ای (شکل1)
 • بلبیرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه / رولربیرینگ استوانه ای (شکل2)
 • رولربیرینگ مخروطی یک ردیفه جفت شده / رولربیرینگ استوانه ای (شکل3)
 • رولربیرینگ استوانه ای طرح NUP/ رولربیرنگ استوانه ای طرح NU (شکل4)
 • رولربیرینگ استوانه ای طرح NU و بلبیرینگ چهارنقطه تماس / رولربیرنگ استوانه ای (شکل5)
Cylindrical roller bearings
شکل 1
Two row angular contact ball bearing
شکل2
Tapered roller bearings
شکل3

برای ترکیب های بالا، عدم همراستایی شفت باید حداقل باشد. اگر این امکان پذیر نیست توصیه می شود که از ترکیب های خود تنطیم زیر استفاده شود تا اجازه عدم همراستایی را به شفت بدهد:

 • بلبیرینگ خودتنظیم / رولربیرینگ توریدال CARB
 • رولربیرنگ کروی / رولربیرینگ توریدال CARB (شکل6)

قابلیت این چیدمان ها در تحمل عدم همراستایی زاویه ای و جابجایی محوری، از ایجاد نیروهای محوری داخلی در بیرنگ ها جلوگیری می کند.

NUP cylindrical rollerbearing
شکل 4
NU ylindrical roller bearing
شکل 5
Spherical roller bearings
شکل 6

چیدمان بیرینگ های قابل تنظیم

درچیذمان قابل تنظیم شفت به صورت محوری از یک جهت توسط بیرینگ دیگر مهار می شود. این چیدمان به عنوان مهار ضربدری (Cross Located) نیز شناخته می شود و معمولا برای شفتهای موتاه استفاده می شود.بیرینگ های مناسب برای چیدمان شامل کلیه بیرینگ های شعاعی که بار محوری را حداقل در یک جهت تحمل می کنند،می باشند.نظیر:

 • بلیرینگ های تماس زاویه ای(شکل7)
 • رولربیرینگ های مخروطی(شکل8)

دربعضی موارد که از بلبیرینگ تماس زاویه ای با رولربیرنگ مخروطی یک ردیفه در چیدمان ضربدری استفاده می شوند، ممکن است پیش بار لازم باشد.

Angular Contact Ball Bearings
شکل 7
Tapered roller bearings
شکل 8

چیدمان بیرینگ شناور

چیدمان بیرینگ شناور نیز شفت را بصورت ضربدری مهار می کند و برای شرایطی مه به مهار محوری شفت نیازی نیست و یا شفت توسط اجزای دیگر مهار می شود،بکار می رود.بیرینگ های مناسب برای این چیدمان عبارتند از:

 • بلیرینگ های شیارعمیق(شکل9)
 • بلبیرینگ های خود تنظیم
 • رولربیرینگ های کروی

دراین نوع چیدمان یک رینگ از هر بیرینگ، ترجیحا رینگ خارجی، باید بتواند نسبت به نشیمنگاه خود حرکت کند. یک چیدمان شناور را همچنین می توان با دو رولربیرینگ طرح NJ ، با تنظیم رینگ داخلی، به دست آورد.(شکل10)و در این حالت حرکت محوری در داخل بیرینگ انجام می شود.

Deep groove ball bearings
شکل 9
Exterior ring
شکل 10

سخن پایانی

برای دریافت مشاوره و خرید انواع بلبیرینگ SKF ،TIMKEN ،NSK ،KOYO ،NACHI و سایر برندهای جهانی بیرینگ، بلبیرینگ و رولر بیرینگ با کارشناسان خبره شرکت سازه کاران فردا تماس بگیرید.

تلفن تماس : 02177650910

بلبیرینگ های تماس زاویه ای

انواع بلبیرینگ

 • تهران ، خیابان انقلاب، روبروی بهار ،پ448-واحد3
 • 021-77650910
 • 021-77650910

فرم تماس با ما

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top